NOVA TV "Специалистите"

NOVA TV „Специалистите“


Д-р Тенчев демонстрира InSighting Интензивното дишане пред екипа на „Специалистите“.

  • InSighting Десензинг - За всеки, който иска за Магичното очи да придобие и Невидимото отвъд воала на заблудите си да съзре. В InSighting Център ще се проведе… АВАНГАРДНАТА МЕДИТАТИВНА ИНИЦИАТИВА 24 ЧАСОВ INSIGHTING ДЕСЕНЗИНГ 27 – 28 МАЙ – от 10:00 до 11:00 часа InSighting десензинг – Какво представлява  InSighting десензинг е уникална практика, в която сетивата се лишават от стимули за 24 часа. Методът е известен […]
  • Различната психотерапия – InSighting - Д-р Димитър Тенчев е психотерапевт, писател, инспириращ лектор и семинар лидер на тренинги, курсове и ритрийти по InSighting, хипноза, трансперсонална психотерапия и развитие на потенциала на личността. Д-р Тенчев е привърженик на формирането и разпространението на Различния мироглед. Това е пътят на новото световъзприятие и алтернативните стратегии на живеене, които противостоят на конвенционалните, конформистки и […]