“Ако не може да отстояваш едно нещо, ще се проваляш във всичко” Питър Маршал

“В началото бе… hypnoza.org!”

Едва ли има по-уместна парафраза от тази за първия професионален сайт за хипноза и хипнотерапия в България. Не само защото повече от 9 години това е автентичният информационен източник на български език за хипнозахипнотерапия и трансперсонална психотерапия. Не само поради факта, че hypnoza.org е непрекъснато обогатяван нарастващ масив от информация по теми, касаещи света на несъзнаваното и необятните възможности на променените състояния на съзнанието. И не само защото се превърна в стандарт за професионален психотерапевтичен сайт, от който другите се учат.

Hypnoza.org от самото си зараждане стана Мястото, посещавано:

  • от хората, вълнуващи се от Вселената на хипнозата, несъзнаваното и трансперсоналното, простираща се далече отвъд пределите на познатата ни реалност
  • от търсещите промяна както в живота си, така и в гледната си точка за света и за самите себе си
  • от желаещите да опитат различен, алтернативен и иновативен метод на терапия
  • от професионално интересуващите се от авангардни и алтернативни преживелищни подходи в психотерапията
  • от всички, които искат да добият богати теоретични познания и ефективни практически умения в областта на хипнозатахипнотерапията и трансперсоналната психология като участници в станалите знакови модули от курсовете по хипноза, провеждани в InSighting Център от д-р Димитър Тенчев
  • от проявяващите интерес към духовните пътешествия към себе си и от първите провеждани в България семинари по интензивно дишане

Hypnoza.org беше и е началната отправна точка за голяма част от хората, които припознаха InSighting като път за своето личностно израстване и ги насочиха към InSighting Центъра като мястото, откъдето започна вълнуващото им пътуване към себе си. Не на последно място Hypnoza.org се превърна в първия виртуален патрон на InSighting каузата за разЛичен мироглед и алтернативи за живеене.

В началото беше hypnoza.org. И продължава да е…