„Някой ми го показа и аз го открих сам” – Лу Уелч

InSighting Центърът за психотерапия и автентична духовност е много повече от ординерен психотерапевтичен център. Възникнал като естествено продължение на основания от д-р Димитър Тенчев кабинет по хипноза и трансперсонална хипнотерапия, днес InSighting Център е осъзнатият избор за клиентите, желаещи да намерят трайно решение на проблемите си от психически или психосоматичен характер; за търсещите ефективни методи да се освободят от ежедневния стрес и хронична преумора; както и за хората с депресии от ноогенен тип, при които наглед в живота им всичко е наред, но изпитват засилващо се с времето чувство на дълбоко неудовлетворение и потиснатост от битието си.

Същевременно Центърът се превърна в притегателно място:

  • за духовно и екзистенциално търсещите личности
  • за хората, които искат да намерят посока и да получат пределна яснота за живота си
  • за тези, които не са удовлетворени от механичното рутинно живеене и обезличаването си в сивата делничност на рутината
  • за изповядващите разЛичния мироглед и алтернативните пътища на живеене
  • за търсещите сродна духовна среда и хора с близки до световъзприятието си интереси, за които да си различен е стандарт, а не отклонение.

Преживелищните практики, прилагани в InSighting Център надскочиха конвенционалния смисъл на думата терапия. InSighting се трансформира в непрекъснато развиваща се и усъвършенстваща се система за личностно развитие, която не просто премахва психическия проблем или отстранява симптомите, които подриват качеството ни на живот. InSighting се превърна в своеобразен маяк, показващ вярната посока на загубилите посоката в живота си, смисъла на съдбата си, мястото си във Вселената и пътя… към самите себе си.

Днес InSighting Центърът е магнит за търсещите изцеление на душата си, духовен оазис за хората, които искат да отсеят като самородно злато истинските стойности в живота си и ефективна работилница за сбъдване на автентичните мечти, които очертават правилната траектория на съдбата ни.