“Озадачаващ парадокс е, че когато приема себе си какъвто съм, едва тогава мога да се променя.” – Карл Роджърс

Хипнозата е естествено състояние на съзнанието

Хипнозата е естествено състояние на съзнанието

Голяма част от хората считат, че са прекалено рационални и със силно чувство за контрол и не могат да бъдат хипнотизирани. Често обаче биват изненадани от самите себе си.  Проучванията подкрепят фактите, на които те се натъкват още при първите им срещи с хипнозата.

  • Петнайсет процента от хората са силно хипнобилни и навлизат лесно в дълбоки състояния на транс
  • Деветдесет процента от хората могат лесно да преживеят определено ниво на хипнотичен транс – от леко до много дълбоко. Само десет процента от възрастните се считат за трудно податливи за хипнотична индукция
  • Децата са по-податливи към хипноза от възрастните
  • Хората, които са с по-богат вътрешен свят и по-лесно поддаващи се на фантазии и мечтаене по-лесно “отговарят” на хипнотичните внушения

Ако искате да бъдете хипнотизиран и да станете вътрешен пътешественик във Вселената на несъзнаваното, е важно да помните, че отвореният ум, лишен от предварителни очаквания за преживявания и резултати и позитивното отношение към хипнотерапевта (затова е важно да изберете точния за вас психотерапевт) са важна предпоставка процесът на хипноза да протече леко, гладко и най-важното – ефективно.


Често срещани проблеми, които могат да се разрешат с хипноза