Психотерапия в хипноза

Хипнотерапията – психотерапия, водена в състояние на хипнотичен транс

Хипнотерапия

(психотерапия в състояние на хипноза)

Хипнотерапия — акценти:

  • Хипнотерапията е авангарден преживелищен метод, провеждан в състояние на хипнотичен транс

  • Първата в света краткосрочна психотерапия

  • Уникален дизайн на терапия в хипноза, пригоден към индивидуалните особености на всяка човешка психика

  • Метод на психотерапия, съчетаващ древните познания, свързани с променените състояния на съзнанието, със съвременните пионерски проучвания на съзнанието

 

Случвало ли ви се е да искате да се откажете от лош навик (например неудържимо ядене на шоколад) и въпреки неимоверните усилия, които полагате да имате кратковременен резултат? Да изпитвате панически ужас щом се затворят вратите на самолета и усетите, че нямате изход и въпреки позитивните утвърждения “Аз съм спокоен” ужасът да става все по-силен и неконтрулируем? Или да изпитвате ирационални компулсии да правите нещо, за да ви върви и да не може да го спрете (въпреки че продължава да не ви върви)? Да получавате нови и нови панически атаки, въпреки всички техники и методи, които са ви дали терапевтите за да се справяте с тях? Или тревожността, стресът, агресията и страховете, които ви “работят” години наред да се появяват точно, когато си мислите, че сте се справили с тях?

Когато проблемите се появяват, вие не знаете защо се случват точно на вас. А ако знаете, не може да ги спрете. Чувствате, че нещата са “извън контрол”.

Успокойте се! Повредата не е във вашия потенциал или възможности, а в това, че проблемът е на много по-дълбоко ниво от обхвата на  “малкия” рационален ум. По тази причина волевите опити, позитивното мислене или говоренето не могат да ви помогнат. Хипнозата достига до несъзнаваното – тази част от вас, която обикновено остава незабелязана, но контролира мислите, чувствата, поведението и изборите, които правите; с други думи – тази част от вас, която предопределя съдбата ви. Психотерапията проведена в състояние на хипноза е позната като хипнотерапия. Хипнотерапията коригира проблема на подсъзнателно ниво, променяйки “програмния ви код” и премахвайки бъговете от него. Така се освобождавате от проблема, често без да разберете на рационално ниво точно как и — още по-странното  — кога е станало това. Не случайно. Проблемите, които носим в себе си, са в повечето случаи ирационални и пътят за премахването им не се подчинява на причинно-следствените механизми на логиката.

Хипнотерапията действа елегантно и често невидимо за логичния ум. Тя носи със себе си предпоставките за истинска, фундаментална, трайна и придобита по ненасилствен път промяна (представете си “позитивно мислещ”, който набива “позитивни мантри-утвърждения” по стотици пъти на ден, докато животът му се скофтва все повече – това е опит за промяна по насилствен път и “блъскане” в неправилната посока).

Ключовите елементи на хипнотерапията, които я правят незаменим и безценен психотерапевтичен метод (а често и средство за духовно пробуждане и повишена осъзнатост) са:

  • Наличие на променени състояния на съзнанието, познати като транс (те ни дават достъп до несъзнаваната част от ума, където се осъществяват същинските промени и се поправят действащите “бъгове”).
  • Оригинални подходи и прийоми за терапия (тотално различаващи се от методите на конвенционалната вербална терапия), прилагани в състояние на хипнотичен транс.
  • Промяна в хипнотизирания, основаваща се на автентично преживяване, а не на логично обусловени доводи, внушения, съвети или подмятания от страна на терапевта (затова сме и привърженици на преживелищната терапия – транформира те преживяването отвътре, а не думите, които се опитват да предизвикат промяна отвън).
  • Съучастие на хипнотизирания при валидизиране на новата реалност и упражняване на право на избор на ниво много по-дълбоко от познатия ни “малък” рационален ум (казано с по-прости думи – терапевтът предлага нови реалности, но хипнотизираният избира кои от тях да приеме и да пренесе в живота си – например да продължи ли да пуши или не, като често остава изненадан от разликите в изборите си – и мотивите, които стоят зад тях – на логично и на подсъзнателно ниво).
  • Проявление на трансперсонални (трансперсоналните преживявания надскачат малкото его на човек, простират се далече извън обсега на лимитираното му познание, добивано посредством петте сетива и причинно-следствени връзки, рамкиращи триизмерната му реалност) феномени, преживявани в състояние на хипноза, които изцеляват, трансформират и понякога отварят неочаквани духовни хоризонти пред духовния взор за хипнотизирания.

“Въображението може да бъде по-силно от реалността!” – Милтън Ериксон (основател на съвременната клинична хипнотерапия)