Какво е хипнозата?

“Този, който гледа навън – сънува, а който поглежда навътре се пробужда.” – Карл Юнг

Терапевтичната хипноза се използва да подобри физическото и психическото здраве

Терапевтичната хипноза се използва да подобри физическото и психическото здраве

Когато чуете думата “хипнотизатор” коя е първата асоциация, която ви идва на ум? Човек, люлеещ махало или джобен часовник в ръка, вторачен във вас с немигащо-неумолим поглед, който ви въвежда в безпаметно състояние, в което наподобявате на зомби?

В действителност истинската хипноза е диаметрално противоположна от наложените от филмите и жълтите романи стереотипни клишета за хипноза и хипнотизатор. Терапевтичната хипноза се използва да подобри физическото и психическото здраве, и личното ви благоденствие и няма нищо общо с естрадната хипноза, която се прави изцяло за забавление и наподобява повече на цирк.

Не е съвсем точно да се каже, че хипнотерапевтът ви хипнотизира. Той по-скоро е учителят, подпомагащ  ви да навлезете в състояние на хипнотичен транс, лоцманът, който ви води през непознатите води на несъзнаваното, приятелят, който ви дава ръка, докато преминавате през нелеките метаморфози на аза си.

Често хипнозата бива оприличавана на сън. Много по-точно е да бъде описана обаче като състояние на съзнанието, характеризиращо се с фокусирано внимание, повишена внушаемост и живо богато въображение. Въпреки че хипнотичната внушаемост е много по-голяма от обикновеното състояние на “ежедневното делнично” съзнание, вие запазвате усещането за контрол над ситуацията и упражнявате избор какви промени да направите в себе си и в живота си.

Така разгледана в по-общ аспект, хипнозата може да се определи като избор в състояние на транс, при който подсъзнанието променя “програмния си код”. Така оперативната ни система бива освободена от “бъговете” в мисленето, чувстването и световъзприятието ни, което резултира в един по-здрав, по-пълноценен, по-богат и по-успешен живот.

Какво не е хипнозата

“Природата не се интересува дали се чувстваш комфортно, а дали се развиваш” – Харвайл Хендрикс

Хипнозата не е:

  • Сън
  • Безпаметно състояние
  • Загуба на контрол (че може да кажете нещо, което не искате)
  • Зомбиране с внушения, които противоречат на нашите убеждения
  • Доминиране на терапевта и подчинение на хипнотизирания
  • Панацея, при която баеш някакво внушение и 5 минути по-късно си друг човек
  • Инструмент за манипулация


Често срещани проблеми, които могат да се разрешат с хипноза