Какво е о какво не е хипнозата?

“Този, който гледа навън – сънува, а който поглежда навътре се пробужда.” – Карл Юнг

Терапевтичната хипноза се използва да подобри физическото и психическото здраве

Терапевтичната хипноза се използва да подобри физическото и психическото здраве

Когато чуете думата “хипнотизатор” коя е първата асоциация, която ви идва на ум? Човек, люлеещ махало или джобен часовник в ръка, вторачен във вас с немигащо-неумолим поглед, който ви въвежда в безпаметно състояние, в което наподобявате на зомби?

В действителност истинската хипноза е диаметрално противоположна от наложените от филмите и жълтите романи стереотипни клишета за хипноза и хипнотизатор. Терапевтичната хипноза се използва да подобри физическото и психическото здраве, и личното ви благоденствие и няма нищо общо с естрадната хипноза, която се прави изцяло за забавление и наподобява повече на цирк.

 

 

Хипноза – как се прави?

Това е един от най-често срещаните въпроси, които съм чувал през близо двайсетгодшната си практика.

Първо – не е съвсем точно да се каже, че хипнотерапевтът ви хипнотизира (мнозинството от хората имат превратно погрешни идеи, представи, очаквания за хипнозата). Той по-скоро е учителят, подпомагащ  ви да навлезете в състояние на хипнотичен транс, лоцманът, който ви води през непознатите води на несъзнаваното, приятелят, който ви дава ръка, докато преминавате през нелеките метаморфози на аза си.

Второ – важно е не как се прави хипнозата (това го умее всеки занаятчия), а дали ще е успешен дизайнът на хипнотерапевтичната сесия (което е истинското психотерапевтично изкуство, защото хипнозата за даден проблем не се прави на „ишлеме“).

Често хипнозата бива оприличавана на сън. Много по-точно е да бъде описана обаче като процес/модификация на съзнанието, придружаван от фокусирано внимание (моноидеизъм), повишена внушаемост (хипнобилност) и богато  въображение, което в реално време превръща думите на психотерапевта в жива цветно-кинестетична реалност (идеодинамика). Въпреки че хипнотичната внушаемост е много по-голяма от обикновеното състояние на „ежедневното делнично” съзнание, вие запазвате усещането за контрол над ситуацията и упражнявате избор какви промени да направите в себе си и в живота си. Всъщност това е великата тайна на хипнозата – да ви се предостави възможност да изберете друга опция/вариация/възможност на реалността, която  преживявате в ежедневнието си, вие да я верифицирате (приемете, „разпишете“ по време на хипнотерапията) и тя да се пренесе в ежедневието ви, заличавайки симптомите, увеличавайки потенциала на личността или разрешавайки проблема ви.

Така разгледана в по-общ аспект, хипнозата може да се определи като избор в състояние на транс, при който подсъзнанието променя “програмния си код”. Така оперативната ни система бива освободена от “бъговете” в мисленето, чувстването и световъзприятието ни, което резултира в един по-здрав, по-пълноценен, по-богат и по-успешен живот.

Какво не е хипнозата

“Природата не се интересува дали се чувстваш комфортно, а дали се развиваш.”  Харвайл Хендрикс

Хипнозата не е:

  • Сън
  • Безпаметно състояние
  • Загуба на контрол (че може да кажете нещо, което не искате)
  • Зомбиране с внушения, които противоречат на вашите убеждения
  • Доминиране на терапевта и подчинение на хипнотизирания (в което няма дори и практически смисъл)
  • Панацея, при която баеш някакво внушение и 5 минути по-късно си друг човек
  • Инструмент за манипулация
  • Записване на програми на записвачката на съзнанието
  • Изтриване на спомени
  • Превръщането ви в супергерой от комикси


Често срещани проблеми, които могат да се разрешат с хипноза

лечение на паническо разстройство с хипноза
лечение на депресия с хипнотерапия
лечение на социална тревожност
лечение на страх от публични изяви
лечение на страх от летене със самолет - аерофобия
лечение на фобии - ирационални страхове
отслабване с хипноза
лечение на безсъние с хипнотерапия
Сексуални разстройства лечими с хипнотерапия
Проблем с агресия лечим с хипноза