Хипнотерапия — цели

Сведена до същността си, хипнотерапията има една-единствена цел — да те освободи от това, което не си.

 

Хипнотерапията подобрява качеството ви на живот

Хипнотерапията подобрява качеството ви на живот

Най-ясно и кратко може да разберете какво е хипнотерапията, разгледана в контекста на целите, които си поставя. Хипнотерапията е психотерапия, провеждана в състояние на хипноза, при която се цели освобождаване от даден проблем и/или индуциране на желана промяна (в психиката и живота).

За съжаление хипнозата и до днес най-често се асоциира с така наречената сценична хипноза, при която “хипнотизираните субекти” биват карани да изпълняват смешни, необикновени, понякога унизяващи ги циркаджийски действия. На практика обаче това не е “хипнозата”, която ние правим, нито “звездите” на такова “шоу” са истински терапевти.

За всеки психотерапевт целта на хипнотичната индукция е хипнотерапията – майсторската степен на хипнозата, при която трансът се използва за постигане на определени терапевтични цели – лекуване на фобия, редуциране на тревожността, освобождаване от панически атаки, намаляване на болката, промяна на поведението и т.н.

Хипнотерапията е алгоритъмът, чрез който се осъществяват промени във физическото и психическото ви състояние или поведението ви с оглед на подобряване на качеството ви на живот. Многобройни клинични проучвания са доказали, че психотерапията, проведена в състояние на хипноза има по-бърз, по-дългосрочен и по-дълбок терапевтичен ефект от неприживелищните форми на терапия (например чисто вербалната терапия).

Разбира се психотерапията под хипноза не е панацея. Успешният й изход зависи както от уменията на терапевта, така и от “отвореността” (или правилното отношение) на пациента към хипнозата и съдействието му в процеса на терапия. Не може да наливате вода в затворена бутилка, нали?

“Не се опитвам да бъда някой, който не съм. Винаги съм следвал сърцето си и трансът е бил пътеводната ми светлина.” - Армин ван Буурен