Д-р Димитър Тенчев – психотерапевт, писател и семинар лидер

Психотерапевт — д-р Димитър Тенчев

Да бъдеш психотерапевт е призвание, а да създаваш автентична, оригинална и иновативна психотерапия — дарба

 

 

 

 

Добрият психотерапевт не лекува симптомите, а освобождава съзнанието от първопричината, която тлее като въглен в него.

Хипнотерапевтът  е терапевт от ново поколение — ефективен, краткосрочен, импровизиращ, разчитащ на спонтанните преживявания и не толкова на думите.

Можещият психотерапевт знае, че изкуството на психотерапията се свежда до елиминирането (на излишното/“имплантираното“/чуждото) от несъзнаваното навън, а не привнасяне на още излишно (под формата на съвети или себепроекции) навътре.

 

Д-р Димитър Тенчев е завършил медицина в МУ-София. Той е дългогодишен психотерапевт/хипнотерапевт, писател, инспириращ лектор и водещ на тренинги и  курсове по клинична хипноза и трансперсонална хипнотерапия. Той е сред пионерите в областта на преживелищната психотерапия и основател на катарзисните дихателни практики InSighting Интензивно дишане и  хАОс дишане, които доказаха през годините мощния си психотерапевтичен потенциал и висока резултатност. Семинар лидер е на станалите емблематични InSighting ивенти за автентична духовност (InSighting Медитативна зона, ритрийтите „Съвършенството на медитацията“, InSighting пътешествия в Несъзнаваното, култовите курсове по хипноза и ежегодишните 10 дневни Големи ритрийти, познати като  InSighting Събитието.

Заниманията на д-р Тенчев с източните философски системи и практики за духовно осъзнаване, и трансперсонални опитности (които включват повече от 30 години медитативни, дихателни и хипнотични преживелищни методи за промяна на състоянието на съзнанието), намират отражение във възгледите му относно философията и методологията на водене на психотерапия. Убеден е в закономерността “каквото е вътре, това е и отвън”, “промени несъзнаваното си и ще се промени естествено и без усилие светът около теб, докато симптомите отпадат незабележимо” – принципи, прилагането, на които промениха качеството на живот и отключиха потенциала на личността на хиляди пациенти, участници и привърженици на философията на разЛичността, посетили InSighting Център за психотерапия и автентична духовност през последните две десетилетия.

Д-р Димитър Тенчев има над петнайсет годишен опит като професионален психотерапевт (към 2019 г.), с повече от 12 000 индивидуални психотерапевтични сеанса, над 500 семинара по пневмокатарзисно дишане, 14 випуска от авторските курсове по хипноза и над 50 ритрийта, посветени на парадигмата на разЛичността и преживяванията на свободата. При всички тези събития са прилагани иновативни преживелищни подходи за индуциране на променени и пикови състояния на съзнанието, което неслучайно прави д-р Тенчев разЛичния психотерапевт и семинар лидер. 

По-голямата част от индивидуалните психотерапевтични сеанси, провеждащи се в InSighting Център, са в състояние на хипноза, с водещ акцент върху трансперсоналния подход в хипнотерапията — метод, който отива далече отвъд познатите предели на ординерното и познато възприятие, отправяйки човека на вълнуващо пътешествие във Вселената на несъзнаваното „АЗ“. Въвеждането и практическото приложение на тези авангардни, емпирично проверени и доказано ефективни краткосрочни методи на психотерапия, очертават хоризонтите на психологията на бъдещето и на психотерапевта от нов вид; увеличават многократно успеваемостта на психотерапията и съкращават времето на нейното провеждане (Хипнозата е първата краткосрочна психотерапия в световната практика!).

Ето някои от визиите на д-р Тенчев за съвременния терапевт от ново поколение, познати сред учениците му, като петте закона на психотерапевта:

  • Психотерапевтът не разчита на анализите; думите не могат да достигнат до несъзнаваното, нито могат да бъдат разбрани или интерпретирани по какъвто и да е начин от него; следователно те не могат да го променят.
  • Психотерапевтът не разчита на даването на съвети; вербалната психотерапия остава в сферата на по/желателното; сериозният психотерапевт не борави с желанията, а с фактическите стойности на психиката, които се променят в състояние на транс.
  • Добрият психотерапевт разчита на променените състояния на съзнанието (транс). Един сеанс преживелищна психотерапия, надхвърля като ефективност, резултатност и надеждност, години наред провеждана вербално-аналитична терапия.
  • Умелият хипнотерапевт ориентира дизайна на психотерапията към бъдещето, а не към миналото; ровенето в миналото е загуба на терапевтично време и повторно натоварване на психиката на пациента със съмнителен ефект.
  • Иновативният психотерапевт не работи със заготовки/шаблони. Всяка хипноза, която прави е артистина импровизация, а не запаметен текст/подход, защото тя е насочена към разЛичността на пациента, който е една отделна вселена.

Д-р Димитър Тенчев е привърженик на формирането и разпространението на разЛичния мироглед. Това е пътят на излизащото извън кутията на социалнодетерминираното световъзприятие съанание., на алтернативните, опростените и по-пълноценни стратегии на живеене. РазЛичния мироглед противостои на конвенционалните, конформистките и “полуфабрикатните” заготовки от шаблонно мислене и съществуване, присадени неусетно, но устойчиво от матрицата на паразитното консуматорско общество.

Освен, че е сред безспорните водещи психотерапевти в страната, д-р Тенчев е също основател на системата за автентична духовност InSighting, която въплъщава на практика основната му концепция като психотерапевт: „Аз не лекувам диагнозата, нито се фокусирам върху симптомите, а премахвам несвободата от живота на пациентите ми.“

“Във времена на повсеместна лъжа, казването на истината е революционен акт.” – Джордж Оруел

NB! Почти ежедневно получаваме запитвания има ли разлика между психиатър, психолог и психотерапевт и ако да, каква е тя? Следващите няколко реда кратко и изчерпателно ще ви дадат търсените отговори.

Психиатърът е по образование лекар (магистър по медицина), а психиатрията е клинична специалност, която третира психичните симптоми, състояния и психиатрични заболявания (обозначавани със съответните диагнози), изцяло с фармакологични средства (медикаменти). Въпреки, че има лекари-психиатри, които са профилирали в различна психотерапевтични школи и практикуват  психотерапия, повечето от тях се придържат почти изцяло към медикаментозните методи на лечение.

Психолог е образователна степен на бакалавър/магистър, завършил психология. Психологията е наука, изучаваща нормалните и абнормните състояния на психиката, перцептуалните, когнитивните, емоционалните и социалните процеси и модели на поведение. Психологът може да специализира клинична психология и впоследствие да стане практикуващ психотерапевт.

Психотерапевтът е най-често лекар или психолог по образование. Психотерапевтът се придържа към немедикаментозните методи на психотерапия (хипноза и хипнотерапия, трансперсонална и преживелищна психотерапия, психоанализа, логотерапия, аналитична терапия и т.н.). Факт е, че повечето основатели на психотерапевтични школи и водещи психотерапевти в света (Зигмунд Фрой, Карл Юнг, Алфред Адлер, Вилхелм Райх, Милтън Ериксон (основателят на съвременната клинична хипнотерапия), Станислав Гроф и много други), са завършили медицина и са лекари по образование.