Д-р-Димитър Тенчев психотерапевтът

“Във времена на повсеместна лъжа, казването на истината е революционен акт” – Джордж Оруел

Д-р Димитър Тенчев е дългогодишен психотерапевт, писател, инспириращ лектор и семинар лидер на тренинги, курсове и ритрийти по хипноза и хипнотерапия, трансперсонална психотерапия, InSighting Интензивно дишане, InSighting хАОс дишане и станалите емблематични InSighting събития за развитие на потенциала на личността (InSighting Медитативна зона, медитативните ритрийти, InSighting пътешествия в Несъзнаваното и ежегодишните деветдневни InSighting семинари).

Заниманията на д-р Тенчев с източните философски системи и практики за духовно осъзнаване намират отражение във възгледите му относно философията и методологията на водене на психотерапията. Убеден е в закономерността “каквото е вътре, това е и отвън”, “промени себе си и ще се промени естествено и без усилие светът около теб” – принципи, прилагането, на които промениха качеството на живот и отключиха потенциала на личността на стотици хора, посетили InSighting Центъра за психотерапия и личностно развитие през последното десетилетие.

Д-р Тенчев има над десет годишен професионален опит (повече от 10 000 индивидуални психотерапевтични сеанса) в областта на преживелищната и трансперсоналната психотерапия. Голяма част от сеансите се провеждат в състояние на хипноза, като се прилага трансперсоналния подход в хипнотерапията, която отива далече отвъд границите на ординерното и познато възприятие, като отправя човека на вълнуващо пътешествие във Вселената на несъзнаваното. Използването на тези авангардни методи, които очертават хоризонтите на психологията на бъдещето, увеличава многократно успеваемостта на психотерапията и съкращава времето на нейното провеждане.

Димитър Тенчев е привърженик на формирането и разпространението на разЛичния мироглед. Това е пътят на новото световъзприятие и алтернативните стратегии на живеене, които противостоят на конвенционалните, конформистки и “полуфабрикатни” заготовки от шаблонно мислене и  неоригинални цели, присадени в мирогледа на днешния човек от матрицата на съвременното консуматорско общество. Основател е на системата за личностно развитие InSighting.