Д-р-Димитър Тенчев иновативен психотерапевт, писател и семинар лидер

Психотерапевт — д-р Димитър Тенчев

Хипнозата е първата световна краткосрочна психотерапия

Да бъдеш психотерапевт е призвание, а да създаваш автентична, оригинална и иновативна психотерапия — дарба

Д-р Димитър Тенчев е дългогодишен психотерапевт, писател, инспириращ лектор и водещ на тренинги и  курсове по клинична хипноза и трансперсонална хипнотерапия. Той е сред пионерите в областта на преживелищната психотерапия и основател на катарзисните дихателни практики InSighting Интензивно дишане и  хАОс дишане, които показаха през годините мощен психотерапевтичен потенциал и висока резултатност. Семинар лидер е на станалите емблематични InSighting ивенти за автентична духовност (InSighting Медитативна зона, ритрийтите „Съвършенството на медитацията“, InSighting пътешествия в Несъзнаваното (станалите култови курсове по хипноза) и ежегодишните 10 дневни Големи ритрийти, познати като  InSighting Събитието.

Заниманията на д-р Тенчев с източните философски системи и практики за духовно осъзнаване и трансперсонални опитности (които включват повече от 30 години медитативни, дихателни и други преживелищни методи за промяна на състоянието на съзнанието) намират отражение във възгледите му относно философията и методологията на водене на психотерапия. Убеден е в закономерността “каквото е вътре, това е и отвън”, “промени несъзнаваното си и ще се промени естествено и без усилие светът около теб, докато симптомите отпадат незабележимо” – принципи, прилагането, на които промениха качеството на живот и отключиха потенциала на личността на хиляди пациенти, участници и привърженици на философията на разЛичността, посетили InSighting Център за психотерапия и автентична духовност през последните две десетилетия.

Д-р Димитър Тенчев има над петнайсет годишен опит като професионален психотерапевт (към 2019 г.), с повече от 12 000 индивидуални психотерапевтични сеанса, над 500 семинара по пневмокатарзисно дишане, 14 випуска от авторските курсове по хипноза и над 50 ритрийта, посветени на парадигмата на разЛичността и преживяванията на свободата. При всички тези събития са прилагани иновативни преживелищни подходи за индуциране на променени и пикови състояния на съзнанието, което неслучайно прави д-р Тенчев разЛичния психотерапевт и семинар лидер. 

По-голямата част от индивидуалните психотерапевтични сеанси, които се провеждат в InSighting Център са в състояние на хипноза, с водещ акцент върху трансперсоналния подход в хипнотерапията, метод, който отива далече отвъд границите на ординерното и познато възприятие, отправяйки човека на вълнуващо пътешествие във Вселената на несъзнаваното „АЗ“. Въвеждането и практическото приложение на тези авангардни и доказано ефективни методи на психотерапия очертават хоризонтите на психологията на бъдещето и психотерапевта от нов вид; увеличават многократно успеваемостта на психотерапията и съкращават времето на нейното провеждане (NB! Хипнозата е първата краткосрочна психотерапия в световната практика).

Димитър Тенчев е привърженик на формирането и разпространението на разЛичния мироглед. Това е пътят на излизащото извън кутията на социалнодетерминираното световъзприятие съанание., на алтернативните, опростените и по-пълноценни стратегии на живеене. РазЛичния мироглед противостои на конвенционалните, конформистките и “полуфабрикатните” заготовки от шаблонно мислене и съществуване, присадени неусетно, но устойчиво от матрицата на паразитното консуматорско общество.

Освен, че е сред безспорните водещи психотерапевти в страната, д-р Тенчев е също основател на системата за автентична духовност InSighting, която въплъщава на практика основната му концепция като психотерапевт: „Аз не лекувам диагнозата, нито се фокусирам върху симптомите, а премахвам несвободата от живота на пациентите ми.“

“Във времена на повсеместна лъжа, казването на истината е революционен акт.” – Джордж Оруел