Хипноза — транс, терапия и трансформация

 

Хипноза

Хипнозата се използва за лечение на панически атаки, фобии и зависимости.

Акценти на хипнозата

Хипнозата (от древногръцкия бог на съня Хипнос), понякога наричана хипнотерапия или хипнотична сугестия, е трансово състояние, което се съпътства с повишена концентрация на вниманието, което се пренасочва от външната действителност към  феномените на вътрешния свят.

Когато сте в хипноза обикновено сте приятно релаксиран и отпуснат, което спомага без усилие да се фокусирате върху определена идея, мисъл, чувство или усещане, при което разсейващите стимули и “дразнители” от външния и вътрешния свят са сведени до минимум. Това само по себе си е предпоставка за увеличаването на дълбочината на транс и “потапянето” в неизмеримата Вселена на несъзнаваното, където ще преживеете невероятните за рационалния ум феномени на хипнотичния транс, които ще позволят невъзможното да се случи първо във вас, а след това да се пренесе и в заобикалящата ви реалност.

Хипнозата е ръководена от хипнотерапевт специфична концентрация на вниманието, която използва силата на вашето подсъзнание за достигане на желана промяна в различни сфери от живота. Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и редуцирането на ежедневния стрес.

В състояние на хипноза се увеличава вашата внушаемост и това може да бъде използвано от терапевта изцяло във ваша полза: модулират се  емоциите,  усещанията, структурата на мисленето и поведението ви по начин, който променя световъзприятието ви и подобрява качеството ви на живот. Така се “отпушват” сферите, в които сте се чувствали непълноценни или “не ви е вървяло”.

И още нещо… съзнанието ви се отваря към ситуации и възможности, които са били пред вас, но поради ограниченията, които сте си самоналагали, не сте забелязвали. Затова е най-удачно да се каже, че хипнозата не ви променя пасивно (общоприетата представа е хипнотизираният спи, хипнотизаторът бае на глас, след което човек си тръгва без проблеми, докато животът му си остава същия), а вие валидизирате нова реалност в съзнанието си – процес, който променя или някои щрихи от гледната ви точка, или тотално преобръща световъзприятието ви.

След като това се случи обаче трябва да “платите цената” за промяната. Промяната вътре във вас кара реалността извън вас също да започне да се изменя. Така разбирате, че уравнението на изцелението е с доминиращ акцент върху изваждането, а не прибавянето, а на свободата пускането, а не вкопчването. Започват да отпадат хора, факти и обстоятелства от обкръжението ви, които не “вибрират” повече на новата ви честота. Променя се ценностната ви система, пренареждат се приоритетите в живота ви, често диаметрално противоположни стават интересите ви, неусетно започва да се “изкривява” реалността и посоката на траекторията на съдбата ви в нова и неочаквана за рационалния ум посока.  Започвате да привличате хора и събития от нов тип. Разбирате макар и пост фактум, че всичко, с което се разделяте са дразнители, които са  предизвиквали вътрешните ви проблеми и външните блокажи (някои ги наричат несполуки) в живота ви. Научавате се… да бягате от сигурността и да живеете без да се държите за фалшивите опорни точки, които са ви давали илюзията за непроменливост.

Хипнозата действа незабележимо и понякога със забавяне във времето. Но когато погледнем назад и свържем ключовите точки от съдбата ни в една последователна цялостност, разбираме, че психотерапията чрез хипноза е донесла със себе си движението към промяна, силата на трансформацията, полъха на свободата; тласнала ни е към точката на неприкосновеност вътре в нас и към необусловеността на духа от случващото се извън нас. И не на последно място — дарила ни е с откровението да си припомним кои сме всъщност.

“Най-голямото откритие на моето поколение е, че човек може да промени живота си като промени настройките на своя ум.” – Уилям Джеймс


Често срещани проблеми, които могат да се разрешат с хипноза

лечение на паническо разстройство с хипноза
лечение на депресия с хипнотерапия
лечение на социална тревожност
лечение на страх от публични изяви
лечение на страх от летене със самолет - аерофобия
лечение на фобии - ирационални страхове
отслабване с хипноза
лечение на безсъние с хипнотерапия
Сексуални разстройства лечими с хипнотерапия
Проблем с агресия лечим с хипноза