лечение на паническо разстройство с хипноза

Паническо разстройство

“Ако мислиш, че можеш и ако мислиш, че не можеш – все ще си прав” – Хенри Форд

Хипнозата е изключително ефективен метод за намаляване на честотата и силата на паническите атаки и за трайното им премахване от живота ви. Не като говорите за тях. Не като се опитвате да ги “контролирате”. Нито като си внушавате, че “нищо ви няма”. В състояние на хипноза може да изберете една по-различна реалност вътре в себе си и след това да я “пренесете”  в живота си.

Може да оставите в миналото ужасът и страховете, които паническото разстройство ви е причинявало и да пресътворите ново бъдеще, в което сте свободни да избирате съдбата си. Ще пътувате, общувате, работите и живеете необременени от психическото бреме на ирационалната паника, че нещо някъде може да ви се случи. Нещо повече – ще бъдете свободни! Как може да се случи това?

Проблемът

Направили сте си всички изследвания, обикаляли сте какви ли не лекари и е потвърдено заключението “клинически здрав”.
Логически вече знаете, че не сте болни и че нищо няма да ви се случи.
Логически, съзнателно, рационално, волево си внушавате, че сте в безопасност. И това би трябвало да ви кара да се чувствате добре. Но не!

Една по-дълбока част от съзнанието ви (подсъзнанието) усеща ирационален страх, който може с повод или без повод да прерасне в панически ужас. Сърцето ви започва да галопира лудо в гърдите ви. Започвате да изпитвате недостиг на въздух. Тялото ви се облива в ледена пот. Слънчевият ви сплит се свива на “топка”. Въпреки логическите схеми на себеубеждаване, че сте наред и волевите усилия да възвърнете контрол над ситуацията това не се случва.

Решението

Хипнозата работи с тази част от съзнанието, която причинява проблема и изпраща сигналите на паника към тялото.

Терапевтът използва хипнотичния транс (психотерапия, осъществявана в хипноза) като уникална възможност да помогне на подсъзнателната (емоционална) част от вас да реконструира и освободи несъзнавания материал, който стои в основата на паническите атаки. Подсъзнанието не се интересува, нито се повлиява от “разумни доводи”.

Проблемът може да бъде решен генерално, вместо да се опитвате да го потискате, контролирате или още по-лошо да го приемете като част от живота си и да се примирите да живеете с него.

Цялата терапия ли се провежда под хипноза?

Първият сеанс протича под формата на предварителен консултативен разговор. Изключително важно е да знаем не само какъв е проблемът ви, но и да опознаем щрихите на човека (и съзнанието), който го е създал. Това ще предопредели подхода и вида терапия, които ще бъдат прилагани при следващите ни срещи.

Голяма част от терапевтичните сеанси в InSighting Център се провеждат като хипнотерапевтични сесии, но те се комбинират с вербална терапия, водено въображение, релаксационни практики и не на последно място с InSighting Интензивно дишане –  авангарден преживелищен метод, чието въвеждане драматично увеличи ефикасността на терапията и видимо редуцира времето за лечение на паническото разстройство.

Целият дизайн на психотерапията се определя не само от спецификата на проблема, който ви е довел при нас, но и от индивидуалните характеристики на личността ви, както и от предпочитанията, които имате за честотата и вида на самата терапия. Ще бъдат приложени взаимодопълващи се методи и терапевтични техники, които се комбинират в комплексен индивидуален подход, водещ до успешното разрешаване на проблема ви.

Психотерапията не е занаят, а изкуство. Именно затова методите ни, прилагани към всеки от вас са строго индивидуални, съобразени със спецификата и уникалните характеристики на вашата личност.

Колко сеанса ще са нужни?

Един от сътрудниците на големия физик Стивън Хокинг споделя, че е много по-лесно да се изгради единна теория, обясняваща възникването на Вселената, отколкото да се опознае вътрешната Вселена на един единствен човек. “Всеки човек е различна Вселена и това ме прави късметлия, че не съм психотерапевт, а физик”, казва той.

Психиката и нейните характеристики не са параметри, които подлежат на измерване и прогнозиране.
Дори при хора с напълно еднакъв проблем, протичане и симптоматика, терапията продължава различно време. Причината е една – всеки има своя стъпка за “узряване” и време, за което да допусне настъпването на автентична вътрешна промяна.

Хипнозата е първата утвърдена краткосрочна терапия, въведена в световен мащаб. Голяма част от пациентите имат подобрение или трайно излекуване между 2 и 10 сеанса. Има разбира се такива, за които терапията продължава по-дълго време. Имаме клиенти, чийто проблем отдавна е решен и продължават да провеждат хипнотерапия за разрешаване на други проблеми, за намиране на екзистенциални отговори или като средство за разгръщане на личностния им потенциал.

Нека не забравяме законът за обратния ефект: “Колкото повече искаме нещо да се случи, толкова повече става обратното”. От решаващо за успешния изход значение е да подходите към целия процес на промяна с правилно отношение, лишено от нетърпеливост, припряност и консуматорска нагласа. Тогава нещата ще се случат по-бързо и ефективно, отколкото сте се надявали.

За всеки ли е ефективна хипнозата?

Хипнотерапията, съчетана с InSighting Интензивно дишане е краткосрочна и с висока ефективност терапия за лечение на паническо разстройство. Голяма част от пациентите ни оставиха трайно паническите атаки в миналото.

С течение на годините практика установихме, че няма човек, който да не може да бъде освободен от проблема си. Различно е времето, необходимо му да допусне промяната първо вътре в себе си, а след това да я интегрира и в живота си.  Защото човек не обича да се променя и се вкопчва в илюзията, че нещо му осигурява сигурност, дори и това да е статуквото на болестта.

Така въпросът, който трябва да се зададе не е “дали ще се оправя”, а “колко време ще отнеме”. Отговорът специално на този въпрос не зависи само от терапевта, а от решимостта на пациента да се освободи от матрицата на проблема.

Откъде да започна?