ХИПНОЗАTA МОДУЛ Т

InSighting UNIQUE!

ХИПНОЗАTA

МОДУЛ Т

Тунелът
Trance, Substance, Gong…

30 ноември – 2 декември ’18

прочети още

Всичко, което се случва е невероятно… не искам курса да свършва!

прочети още

В курса по хипноза дойдох, търсейки път към себе си

прочети още

Курсът по хипноза ми даде нов поглед върху нещата от живота

прочети още

Курсът ми даде позитивен заряд, който да приложа в ежедневието си

прочети още