Препоръчвам курса по хипноза като една провокация за креативност и себепознание

По време на семинара, по един нетрадиционен и ненатрапчив начин, чрез разказ, диалог (понякога полемика), неусетно попадаш в „дълбоките води“. Задачите, по които се подготвяш и въпросите, които трябва да решаваш неволно те сближават с другите от групата и започваш да се свързваш с тях на друго ниво, различно от битово-ежедневното, усещаш различната сила и естество на връзката с всеки един.
прочети още

Курса по хипноза за мен беше много полезен и обогатяващ

Абсолютна убеденост, че съм на правилното място. Лекциите за мен лично са много полезни – верификация на мои търсения от детска възраст, които бях забравила.

Ориентир по пътя, който съм поела. Много обогатяващо и преживелищно. Практиката ми показа, че границите са вътре в нас.
прочети още

Посещавам трети модул от курса по хипноза за втори път

Посещавам трети модул по хипноза за втори път. Преживяването е вдъхновяващо и променящо възгледите на човек.

Показват се неща, които трудно се смилат от масата „здравомислещи“ хора, особено ако са вкопчени във собствените си вярвания и убеждения.
прочети още

Всичко по време на модула е преживяване

Посетих трети модул от курса по хипноза през май 2013 г. Освен теоретичните познания и практическите умения, които се предават огромна полза за мен е, че разширяват мирогледа.
прочети още

Затвърждаване на пътя, който съм поела

Третият модул от курса по хипноза мога да го обознача с една дума и това е Промяна. Силна, разтърсваща промяна във вътрешния ми свят и мирогледа ми.
прочети още