Препоръчвам курса по хипноза като една провокация за креативност и себепознание

По време на семинара, по един нетрадиционен и ненатрапчив начин, чрез разказ, диалог (понякога полемика), неусетно попадаш в „дълбоките води“. Задачите, по които се подготвяш и въпросите, които трябва да решаваш неволно те сближават с другите от групата и започваш да се свързваш с тях на друго ниво, различно от битово-ежедневното, усещаш различната сила и естество на връзката с всеки един.

Скоро разбираш от практическите упражнения, че именно тези взаимоотношения са водещи за един успешен терапевтичен сеанс. Когато почувстваш ефекта и върху себе си, осъзнаваш, че това е ключовият момент, в който вече можеш да разказваш и да препоръчаш на другите и най-важното – да знаеш на кого си струва да го препоръчаш.

Курсът по хипноза е една деветдневна провокация за любознателност, креативност, инициативност, извор на мотивация за решителност и ентусиазъм, за себепознаване. Всяка дума, чута или споделена по време на курса, има своя уникален смисъл и в даден момент намира абсолютно точното си място в контекста на живота на всеки от нас.

Курсът по хипноза не ни създава грешни представи, не ни дава празни съвети и заблуди за това какво можем и не можем да правим и как да живеем. Психотерапевта Доктор Тенчев само „открехва една врата, остава ние да намерим смелостта да я отворим и да влезем“.

Катрин А.

още от психотерапевта: