Трите диаманта на InSighting дихателните практики…

 

InSighting Интензивно дишане

InSighting Интегрално дишане

InSighting хАОс дишане

 

 

 

 

InSighting Интензивно Дишане

 

В началото бе Дишането – магичната сила, която проправя пътя към Свободата…

Едно от най-важните открития на човечеството, което датира от хилядолетия е триделната връзка между  дишането, психиката и променените състояния на съзнанието.

InSighting Интензивно дишане представлява мощна дихателна техника за освобождаване на тялото и психиката, и за разкриване на пълния потенциал на личността.

InSighting Интензивно дишане е специфичен начин на дишане (различаващ се от денонощното ни физиологично дишане), който ни изпраща на пътешествие в непознатите селения на вътрешната ни Вселена (Несъзнаваното), за да преоткрием самите себе си. Поради спонтанния си преживелищен характер, то е една от най-въздействащите и ефективни форми на терапия, познати днес.

То е изключително мощно средство за освобождаване на психосоматични блокажи, на травми от миналото, на ненужни и дори зловредни подсъзнателни матрици, които ни карат да правим едни и същи избори, които предизвикват едни и същи проблеми и зацикляния в живота ни.

Седемте основни принципа на InSighting Интензивното дишане

Тайната за ефективността на InSighting Интензивното дишане може да бъде резюмирана с няколкото постановки, обединени в Седемте основни принципи на InSighting Интензивното дишане:

 • Липса на очакване
 • Правилно дишане
 • Наблюдателно осъзнаване
 • Тотално приемане
 • Цялостна интеграция
 • Състояние на безметежност
 • Свободата да бъдеш

Интензивното дишане ни помага да се доближим до ядрото на истинското ни аз, да преоткрием своята идентичност, да разберем какви са дарбите и заложбите, които носим в себе си и да им позволим свободно да се изявят в живота ни.

InSighting Интегрално Дишане

Дълго време д-р Тенчев експериментира в стотиците си лични сесии и последващите семинари с различни ритми и модели на Интензивното дишане. Така се изчисти и кристализира като алхимичния цинобър InSighting Интегралното дишане.

Специфичното в сесията по InSighting Интегрално дишане е, че се съчетават специални последователно задаващи се дихателни модели. Всички те са различни и допълвайки се, създават безупречна формула за освобождаване на стреса, небалансираните емоции и генерализираната тревожност. Ефективността им се простира далеч от физическото изцеление. Те са катализатор на процеса на промяна, личностна трансформация и път към цялостност.

Смяната на ритъма на дишане внася ентропия и хаос в несъзнаваното, а именно докосването до реда от по-висш порядък и променените състояния на съзнанието пренареждат реалността по необясним и магичен начин,  водещ към обновление и себепознание.

Колективната групова енергия дава мощен тласък и заряд на участниците поотделно и ги свързва на несъзнавано ниво. Специално, подбраната в реално време музика, правят дишането неповторимо преживяване.

Основните етапи на интегралното дишане са:

 • Освобождаване място в несъзнаваното от натрупани психоемоционални травми и блокажи
 • Повишаване осъзнатостта и вътрешната наблюдателност
 • Генериране на личностна сила
 • Свързване с  намерението чрез BI дишане
 • Релаксация

Най-важният акцент на InSighting Интегралното дишане е да пренесем придобитата осъзнатост, интегрирайки я в
ежедневието и тя да стане мост на дълбоки личностни трансформации.

InSighting Интегралното дишане е път към цялостност.

InSighting хАОс Дишане

хАОс дишането е новата InSighting дихателна техника, разработена от д-р Димитър Тенчев през последните години. Тя е следствие и логично продължение на InSighting Интензивното дишане, което той създаде преди повече от 10 години.

хАОс дишането е майсторската степен на Интензивното дишане. То преминава границите на “нормалните” трансперсонални преживявания и превежда практикуващия отвъд описанието на света и менталните концепции на ума, превеждайки го в непознати до момента измерения от Мултиверсума на несъзнавано-духовната реалност.

Трябваха му няколко години сериозно практикуване за да осъзнае, че всъщност не става дума за вариация на Интензивното дишане, а че е била създадена нова дихателна техника, в която наглед няма ред и система, а същевременно прокарва мост към нашата реалност за по-Висш Ред и Невидима (за логичния ни ум) Подредба на нещата.

Може ли да опишем Хаосът? Със сигурност не! А можем ли да го преживеем? Можем да се докоснем до него, да усетим полъха на мощта му и вкуса на безпределността му. А кой колко дълбоко от практикуващите хАОс дишане ще навлезе в него и ще “издържи” на стихийната му ентропична енергия, зависи от качествата, намерението и личностната Сила. Но страшно няма! Всеки може да избере за себе си дълбочината, продължителността и интензитета на своето Хаос преживяване. И при всяко следващо хАОс дишане може да продължи по-напред и по-дълбоко от предшестващия път.

Но длъжни сме да ви предупредим!

Щом веднъж Хаосът навлезе в живота ви, той няма да си тръгне повече оттам! И той (животът ви, не Хаосът) никога повече няма да е същият.

хАОс дишането представлява опитност, трансформация, нова реалност, които можеш само да преживееш, но не и да опишеш.

Прочетете още:

Семинар по InSighting Интензивно дишане

Семинар по InSighting хАОс Дишане

За записване и за повече информация:

+359 884 878 222

За контакти »