лечение на страх от летене със самолет - аерофобия

Страх от летене

“Единствените бариери за постиженията ни утре са съмненията, които изпитваме днес” – Франклин Рузвелт

Можете бързо и естествено да се освободите от страха си от летене и отново да бъдете свободен човек, неограничаван от това до къде ще се придвижите, нито от начина, по който ще стигнете до там. Не само чрез говорене, нито чрез изучаване на успокоителни факти (например, че самолетът е най-безопасното средство за транспорт), нито чрез опит да потиснете тревожността си с лексотан, комбиниран с двойно уиски.

Проблемът

Логически няма причина да се чувствате зле. Чели сте статистиката, познавате стотици хора, които не само летят без проблеми, но и изпитват удоволствие от това.

Логически, съзнателно, рационално, волево си внушавате, че сте в безопасност. И това би трябвало да ви кара да се чувствате добре. Но не се случва. Една по-дълбока част от съзнанието ви (подсъзнанието) усеща ирационален страх, който може със или без повод (само при помисляне за вероятността да пътувате със самолет) да прерасне от интензивна тревожност в панически страх. Сърцето ви започва да галопира лудо в гърдите ви. Тялото ви се облива в ледена пот. Слънчевият ви сплит се свива на “топка”. Въпреки логическите схеми на себеубеждаване, че сте наред и волевите усилия да възвърнете контрол над ситуацията това не се случва.

Решението

Хипнозата работи с тази част от съзнанието, която генерира проблема и изпраща сигналите на тревожност към тялото при помисляне или наличие на съответната ситуация (полет).

Психотерапевтът използва хипнотичния транс (психотерапията се осъществява в хипноза) като уникална възможност да помогне на подсъзнателната (емоционална) част от вас да реконструира и освободи несъзнавания материал, който стои в основата на фобията от летене. Цялата терапия се свежда до освобождаване от навика да се страхуваме. В “психическия код” на всеки човек е заложено като естествено състояние  правото да се придвижва свободно където и когато поиска. Необходимо е просто да си го припомните. Подсъзнанието не се интересува, нито се повлиява от “разумни доводи”. По тази причина проблемът може да бъде решен генерално чрез хипнотерапия, вместо да се опитвате да го потискате, контролирате или още по-лошо да го приемете като част от живота си и да се примирите да живеете с него.

Цялата терапия ли се провежда под хипноза?

Първият сеанс протича под формата на предварителен консултативен разговор. Изключително важно е да знаем не само какъв е проблемът ви, но и да опознаем щрихите на човека (и съзнанието), който го е създал. Това ще предопредели подхода и вида терапия, които ще бъдат прилагани при следващите ни срещи.

Голяма част от терапевтичните сеанси в InSighting Център се провеждат като хипнотерапевтични сесии, но те се комбинират с вербална терапия, водено въображение, релаксационни практики и не на последно място с Инсайтинг интензивно дишане –  авангарден преживелищен метод, чието въвеждане драматично увеличи ефикасността на терапията и видимо редуцира времето за лечение на страха от летене.

Целият дизайн на психотерапията се определя не само от спецификата на проблема, който ви е довел при нас, но и от индивидуалните характеристики на личността ви, както и от предпочитанията, които имате за честотата и вида на самата терапия. Ще бъдат приложени взаимодопълващи се методи и терапевтични техники, които се комбинират в комплексен индивидуален подход, водещ до успешното разрешаване на проблема ви.

Психотерапията не е занаят, а изкуство. Именно затова методите ни, прилагани към всеки от вас са строго индивидуални, съобразени със спецификата и уникалните характеристики на вашата личност.

Колко сеанса ще са нужни?

Един от сътрудниците на големия физик Стивън Хокинг споделя, че е много по-лесно да се изгради единна теория, обясняваща възникването на Вселената, отколкото да се опознае вътрешната Вселена на един единствен човек. “Всеки човек е различна Вселена и това ме прави късметлия, че не съм психотерапевт, а физик”, казва той.

Психиката и нейните характеристики не са параметри, които подлежат на измерване и прогнозиране.

Дори при хора с еднакъв проблем, протичане и симптоматика на разстройството, терапията продължава различно време. Причината е една – всеки има своя стъпка за “узряване” и време, за което да допусне настъпването на автентична вътрешна промяна.

Хипнозата е първата утвърдена краткосрочна терапия, въведена в световен мащаб. Голяма част от пациентите имат подобрение или трайно излекуване между 2 и 10 сеанса. Има разбира се случаи, при които терапията продължава по-дълго време. Имаме клиенти, чийто проблем отдавна е решен и продължават да провеждат хипнотерапия за разрешаване на други проблеми, за намиране на екзистенциални отговори или като средство за разгръщане на личностния им потенциал.

Нека не забравяме законът за обратния ефект: “Колкото повече искаме нещо да се случи, толкова повече става обратното”. От решаващо за успешния изход значение е да подходите към целия процес на промяна с правилно отношение, лишено от нетърпеливост, припряност и консуматорска нагласа. Тогава нещата ще се случат по-бързо и ефективно, отколкото сте се надявали.

За всеки ли е ефективна хипнозата?

Хипнотерапията, съчетана с InSighting Интензивно дишане е краткосрочна и с висока ефективност терапия за лечение на различни видове фобии. Голяма част от пациентите ни се освободиха трайно от страха от летене и живеят пълноценно, пътувайки до далечни и екзотични дестинации (Австралия, САЩ, Индонезия и др.)

С течение на годините практика установихме, че няма човек, който да не може да бъде освободен от проблема си. Различно е времето, необходимо му да допусне промяната първо вътре в себе си, а след това да я интегрира и в живота си.  Защото човек не обича да се променя и се вкопчва в илюзията, че нещо му осигурява сигурност, дори и това да е статуквото на болестта.

Така въпросът, който трябва да се зададе не е “дали ще се оправя”, а “колко време ще отнеме”. Отговорът специално на този въпрос не зависи само от терапевта, а от решимостта на пациента да се освободи от матрицата на проблема.

Откъде да започна?