лечение на социална тревожност

Социална тревожност

“Да станем себе си преди друг да го е направил вместо нас!” – Робърт Хънтър

Събирания на повече от двама човека на едно място, презентации пред колеги, контактуване с лица от противоположния пол, срещи в работата с по-висшестоящи в йерархията и най-различни ситуации, в които присъства елементът на общуване с хора създават във вас усещане на интензивна тревожност, нервност, достигаща до паника или страх? Проблемът, който искате да разрешите е социална фобия.

И да, той може да бъде разрешен. Не просто чрез говорене, не чрез изброяване на логични аргументи, не само като се учите да го потискате и прикривате от другите.

Може да се освободите от него безвъзвратно и да се почувствате като “риба във вода” в социалната среда, която преди сте усещали като заплаха.

Проблемът

Логически знаете, че няма от какво да се страхувате. Човекът (или средата от хора) насреща няма да ви изядат. Дори и да не се представите на ниво с това не свършва светът, нито от това зависи живота ви. Логически, съзнателно, рационално, волево си внушавате, че сте в безопасност. И това би трябвало да ви кара да се чувствате добре. Но не се случва. Една по-дълбока част от съзнанието ви (подсъзнанието) усеща ирационален страх, който може с повод или без повод (само при помисляне за заплашителна социална ситуация) да прерасне от интензивна тревожност в панически страх. Сърцето ви започва да галопира лудо в гърдите ви. Дланите ви се обливат в ледена пот. Слънчевият ви сплит се свива на “топка”. Въпреки логическите схеми на себеубеждаване, че сте наред и волевите усилия да възвърнете контрол над ситуацията това не се случва.

Решението

Хипнозата работи с тази част от съзнанието, която генерира проблема и изпраща сигналите на тревожност към тялото при помисляне или наличие на съответната социална ситуация.

Психотерапевтът използва хипнотичния транс (психотерапията се осъществява в хипноза) като уникална възможност да помогне на подсъзнателната (емоциоанална) част от вас да реконструира и освободи несъзнавания материал, който стои в основата на социалната тревожност. Цялата терапия на социална тревожност се свежда до освобождаване от навика да усещаме определени ситуации като заплашителни. Подсъзнанието не се интересува, нито се повлиява от “разумни доводи”. В състояние на хипноза проблемът може да бъде решен генерално, вместо да се опитвате да го потискате, контролирате или още по-лошо да го приемете като част от живота си и да се примирите да живеете с него.

Цялата терапия ли се провежда под хипноза?

Първият сеанс протича под формата на предварителен консултативен разговор. Изключително важно е да знаем не само какъв е проблемът ви, но и да опознаем щрихите на човека (и съзнанието), който го е създал. Това ще предопредели подхода и вида терапия, които ще бъдат прилагани при следващите ни срещи.

Голяма част от терапевтичните сеанси в InSighting Център се провеждат като хипнотерапевтични сесии, но те се комбинират с вербална терапия, водено въображение, релаксационни практики и не на последно място с InSighting Интензивно дишане –  авангарден преживелищен метод, чието въвеждане драматично увеличи ефикасността на терапията и видимо редуцира времето за лечение на социална тревожност.

Целият дизайн на психотерапията се определя не само от спецификата на проблема, който ви е довел при нас, но и от индивидуалните характеристики на личността ви, както и от предпочитанията, които имате за честотата и вида на самата терапия. Ще бъдат приложени взаимодопълващи се методи и терапевтични техники, които се комбинират в комплексен индивидуален подход, водещ до успешното разрешаване на проблема ви.

Психотерапията не е занаят, а изкуство. Именно затова методите ни, прилагани към всеки от вас са строго индивидуални, съобразени със спецификата и уникалните характеристики на вашата личност.

Колко сеанса ще са нужни?

Един от сътрудниците на големия физик Стивън Хокинг споделя, че е много по-лесно да се изгради единна теория, обясняваща възникването на Вселената, отколкото да се опознае вътрешната Вселена на един единствен човек. “Всеки човек е различна Вселена и това ме прави късметлия, че не съм психотерапевт, а физик”, казва той.

Психиката и нейните характеристики не са параметри, които подлежат на измерване и прогнозиране.
Дори при хора с еднакъв проблем, протичане и симптоматика на разстройството, терапията продължава различно време. Причината е една – всеки има своя стъпка за “узряване” и време, за което да допусне настъпването на автентична вътрешна промяна.

Хипнозата е първата утвърдена краткосрочна терапия, въведена в световен мащаб. Голяма част от пациентите имат подобрение или трайно излекуване между 2 и 10 сеанса. Има разбира се случаи, при които терапията продължава по-дълго време. Имаме клиенти, чийто проблем отдавна е решен и продължават да провеждат хипнотерапия за разрешаване на други проблеми, за намиране на екзистенциални отговори или като средство за разгръщане на личностния им потенциал.

Нека не забравяме законът за обратния ефект: “Колкото повече искаме нещо да се случи, толкова повече става обратното”. От решаващо за успешния изход значение е да подходите към целия процес на промяна с правилно отношение, лишено от нетърпеливост, припряност и консуматорска нагласа. Тогава нещата ще се случат по-бързо и ефективно, отколкото сте се надявали.

За всеки ли е ефективна хипнозата?

Хипнотерапията, съчетана с InSighting Интензивно дишане е краткосрочна и с висока ефективност терапия за лечение на социална тревожност. Голяма част от пациентите ни се освободиха трайно от социалната фобия и живеят пълноценно интегрирано в съответната социална среда.

С течение на годините практика установихме, че няма човек, който да не може да бъде освободен от проблема си. Различно е времето, необходимо му да допусне промяната първо вътре в себе си, а след това да я интегрира и в живота си.  Защото човек не обича да се променя и се вкопчва в илюзията, че нещо му осигурява сигурност, дори и това да е статуквото на болестта.

Така въпросът, който трябва да се зададе не е “дали ще се оправя”, а “колко време ще отнеме”. Отговорът специално на този въпрос не зависи само от терапевта, а от решимостта на пациента да се освободи от матрицата на проблема.

Откъде да започна?