Направи ме свободна, давайки ми знанието и променяйки светогледа ми

Курсът по хипноза ми даде отговор и потвърждение за нещата, които знам и съм търсила досега.

Всеобхватен и различен. Изпълнен с много синхроничности, които приех като знакови за мен и пътя, който съм поела.

Направи ме свободна, давайки ми знанието и променяйки светогледа ми.

Елеонора Велева

още от психотерапевта: