Възможно ли е чрез хипноза да разбера какъв е моят проблем?

Моля да ми отговорите категорично привърженик ли сте на хипнотичната регресия и възможно ли е с един сеанс да се достигне до реални резултати от нея?

Моля да ми отговорите категорично привърженик ли сте на хипнотичната регресия и възможно ли е с един сеанс да се достигне до реални резултати от нея?

Отговор на зададения въпрос:

В психотерапията категорични отговори няма. Всичко зависи от спецификата на проблема, от хипнобилността (способността за навлизане в транс) на клиента, от точния момент за правене на хипнотичния сеанс.

Но от опит мога да кажа, че който дава императиви за колко време да се повлияе, обикновено търпи фиаско. Не защото терапевтът не го желае, а защото собствената му психика се бутнува на ултиматумите и плановете на ума. Нарича се „закон за обратния ефект”

Може ли да се научите с един урок да свирите на пиано? Защо мислите, че работата върху психиката е по-лесно занимание? Разбира се това не означава, че не съм имал случаи, разрешени  в рамките на един хипнотерапевтичен сеанс. Но всичко е строго индивидуално и не подлежи на пророкуване, нито на добро желание.

Д-р Тенчев

още от психотерапевта: