Възможно ли е чрез хипноза да разбера какъв е моят проблем?

Помага ли хипнозата при нервно-вегетативна дистония?

Нервно-вегетативна дистония — другото име на паник атаките

Помага ли хипнозата при нервно-вегетативна дистония? Ако отговорът ви е положителен, то има ли специалисти занимаващи се с хипноза във Варна?

Нервно-вегетативна дистония — отговор на зададения въпрос:

Категорично хипнозата и професионалната хипнотерапия помагат при лечение на нервно-вегетативна дистония, която е другото име на паническото разстройство.

Важно е да се подчертае, че паник атаките се лекуват успешно, ефективно и краткосрочно с методите на преживелищната психотерапия (към която се числи и хипнозата), а не с медикаментозни средства (които са симптомоцентрирани). Когато хипнозата е съчетана с мощните пневмокатарзисни методи, каквото е InSighting Интензивното дишане – ефектът от психотерапията е бърз, надежден и траен във времето.

Разбира се е от есенциално значение и прилагането на ключовата постановка, която изповядвам в психотерапията на паническо разстройство — промяната. Не бива да се забравя, че паник атаките са винаги сигнал за промяна, в който е добре да се вслушаме възможно най-рано; и знак за безкомпромисност, който да последваме.

При спазването на тази простичка формула — преживелищна психотерапия + промяна, резултатната ще е качествен живот, в който от нервно-вегетативната дистония няма да е останала и следа.

На втория ви въпрос нямам отговор. Лично аз нямам ученици, които да се занимават с професионална хипнотерапия във Варна.

Д-р Тенчев

още от психотерапевта:

  • ХИПНОЗАTA МОДУЛ R(еволюция) - InSighting UNIQUE!   ХИПНОЗАTA  МОДУЛ R(еволюция) Вътрешни пътувания, СубсТранс, Мултиверсума и Ти  (в оригиналната си версия) 29 ноември – 1 декември ’19
  • ХИПНОЗАTA  МОДУЛ M - InSighting UNIQUE!   ХИПНОЗАTA  МОДУЛ M Mахалото