казус депресия

Каква е разликата между ендогенна и екзистенцилна депресия?

Каква е разликата между ендогенна и екзистенцилна депресия?

Отговор на зададения въпрос:

Ендогенната депресия е вътрешно обусловена (т.е. не може да се намери  някаква външна причина за нея). Тя протича тежко, хронично и често има фамилна анамнеза – т.е. може да се предава наследствено. В профила на Хю Лори (артистът, играещ д-р Хаус) в Уикипедия пише, че от дълги години той се лекува от такова разстройство. Казвам го неслучайно. Превъплъщението му в героя е толкова автентично, защото той играе… себе си.

Екзистенциалната депресия е продиктувана от неудовлетворението от съвременния автоматизиран, рутинно-шаблонен начин на живеене, от усещането за безмислие и повърхностност на съществуването. Когато преди около 2500 години принц Сидхарта установил, че в света съществуват старост, болест и смърт (факти, които баща му години наред умело криел зад стените на двореца), той изпаднал в екзистенциална депресия. Животът му се сторил безсмислен. Напуснал двореца, отказал се от престола и станал аскет. След седем години търсене достигнал до Истината за смисъла на човешкото битие. Оттогава започнали да го наричат Буда (Пробуденият).

Докато ендогенната депресия често изсмуква силите ни и желанието ни за живот, екзистенциалната депресия пробужда търсача в нас и ни отправя на пътуване – в търсене на мястото си във Вселената и мисията си на живота си. Почти всички творци и духовни лидери, хора, които са претърпяли дълбока трансформация на личността и са открили призванието си са изпитали в един или друг момент от живота си този тип депресия

Д-р Тенчев

още от психотерапевта: