страховата невроза

Страховата невроза може да се лекува

От много години съм със страхова невроза – страхувам се да излизам сама, в големи затворени помещения ми става лошо, имам чувството, че ще припадна. Има ли надежда с хипноза това мое състояние да се промени и къде мога да ви намеря?

Отговор на зададения въпрос:

Страховата невроза се лекува с хипноза

Този въпрос се припокрива с голяма част от зададените  по-горе. Със сигурност забелязвате колко много от вашите запитвания се отнасят до типичните и вече лесно разпознаваеми симптоми на страхова невроза,  която днес се появява под формата на будещите ужас паник атаки. Смятам да напиша специално за „Розали” в близко бъдеще статия, посветена на паническото разстройство (наричано в миналото „страхова невроза”), което придобива „ендемични” размери на разпространение, през последните две десетилетия.

Резюмирано мога да кажа от дългогодишната си практика две ключови изречения:

  1. Паническото разстройство не е диагноза за разстроена психика, а сигнал за „разстроен” живот, будещ ексалираща с времето тревожност и утвърждаващ състоянието „страх от страха“ (оттам и остарялото вече наименование „страхова невроза“).
  2. Преживелищната психотерапия е ефективен метод за лечение на паническо разстройство/страхова невроза. Мощно начало на терапията са практикумите по InSighting Интензивно дишане, съчетани с елегантната хипнотерапия. От там нататък остава само да си дадете време, за да интегрирате придобитата чрез психотерапията осъзнатост в живота си, като осъществите ефективните промени, които ще го изцелят. Така неусетно и незабележимо ще изчезнат както страхът, така и неврозата – симптомите съставляващи страховата невроза. Те ще се разсеят подобно на облачни мъгли, стапящи се в простора на високото синьо небе на несъзнаваното.

Д-р Тенчев

още от психотерапевта: